பன்னிரு திருமுறைகள் இசை வகுப்பு || Panniru Thirumurai || Vadavalli ||

You must need to login..!

Description

பன்னிரு திருமுறைகள் இசை வகுப்பு:
சைவத் திருமுறைகள் என்பவை பல்லவர் காலத்திலும் அதன் பின்னரும் தோன்றிய சைவ சமய நூல்களின் தொகுப்பாகும். இவை திருமுறைகள் என்றும் அறியப்படுகின்றன. இவை மொத்தம் 12 திருமுறைகளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளன.

THIRUMURAIGAL CLASS Started at vadavalli selva vinayagar temple on15.05.2022. venue started at vadavalli by 4p.m, class teaching by shiva.latha, chef guest. perur thambiran swamigal, speech by shiva.muruganathan .

Leave a Reply

When posting your links, remember to use the FULL video link like this: https://www.youtube.com/watch?v=TOb6ul-82Ms DO NOT use the shortened youtu.be links, they will sometimes not work.

X

When posting your links, remember to use the FULL video link like this: https://www.youtube.com/watch?v=TOb6ul-82Ms DO NOT use the shortened youtu.be links, they will sometimes not work.